• Skanowanie przestrzenne – jak działa?

  Czy wiesz, że jednym ze sposobów, aby pozyskać projekt modelu 3D i rozpocząć drukowanie w trójwymiarze jest skanowanie 3D? Aby przygotować projekt modelu 3D możemy posłużyć się odpowiednimi programami do tego przeznaczonymi lub skorzystać z usługi skanowania 3D. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt: działania skanera lub chcesz po prostu uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania takie jak: czym jest skanowanie 3D i jak to można wykorzystać do wydruków 3D, to zostań z nami!

  Czym jest skanowanie 3D?

  Skanowanie 3D to proces, który polega na zebraniu dużej liczby współrzędnych punktów ze świata fizycznego w celu cyfrowego odtworzenia jego kształtu i wyglądu w wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu nasz skanowany obiekt staje się modelem 3D, którego możesz użyć na przykład do projektu 3D, którego chcesz zrealizować.

  Jak działa skanowanie 3D?

  Najbardziej powszechną i stosowaną techniką skanowania 3D jest skanowanie laserowe 3D. Opiera się to na cyfrowym przechwytywaniu kształtu obiektów za pomocą światła laserowego w celu uzyskania cyfrowej reprezentacji rzeczywistego obiektu. Skanery laserowe 3D są bardzo szczegółowe i potrafią i przechwytywać dowolne kształty w celu wygenerowania bardzo dokładnych chmur punktów. Ta technika skanowania laserowego jest idealna do pomiarów i kontroli złożonych geometrii. Skaner wykorzystujący światło laserowe działa jak aparat fotograficzny: może tylko uchwycić to, co znajduje się w jego polu widzenia. W procesie skanowania linia lasera jest rzutowana na obiekt fizyczny z urządzenia, a czujnik mierzy odległość do powierzchni tego obiektu. Przetwarzając te dane, można je przekształcić w siatkę triangulacyjną, a następnie model CAD.

  Read More
  0 370